Nawigacja

O szkole

Priorytety

„Mając w życiu priorytety, różniące się od priorytetów zdecydowanej większości,
zdaje się nam jakbyśmy żyli w innym, dla nich „dziwnym” świecie.”

 

Główne priorytety w koncepcji funkcjonowania naszej szkoły to:

 • Odkrywanie potencjału każdego dziecka
 • Rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo- techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, inicjatywa i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna
 • Rozwijanie wrażliwości poprzez sztukę
 • Rozbudzanie kreatywnego podejścia do świata
 • Wychowanie uczniów aktywnych, odpowiedzialnych, samodzielnych, umiejących współpracować z innymi oraz wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka


W naszej szkole realizujemy dużo innowacyjnych i kreatywnych projektów.  Oferujemy wiele zajęć, dzięki którym nasze dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, jak również realizować się w wielu dziedzinach sztuki i nauki.  Kształtujemy osobowość uczniów, tak aby w pełni wykorzystywali swoje możliwości oraz by byli przygotowani do pełnienia ról społecznych, samodzielności  i rozpoznawania wartości moralnych.  Proponujemy zajęcia:

 • Językowe: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język migowy,
 • logiczno-matematyczne  i przyrodnicze: szachy, młody matematyk, zmagania kangurowe, zajęcia eksperymentalne,
 • informatyczne: nauka programowania, bezpieczeństwo w sieci,
 • sportowe: piłka nożna , karate, basen, koszykówka, gimnastyka korekcyjna, zumba,
 • artystyczne: zespół wokalny Borutki, nauka gry na gitarze, balet, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, Latino solo, orgiami, zajęcia plastyczne, koło teatralne, indywidualne zajęcia wokalne,
 • humanistyczne: Podróżnicy w czasie, mówi się, koło dziennikarskie, koło Caritas, etyka,
 • praktyczne: zajęcia kulinarne w szkolnej ekokuchni, zajęcia krawieckie, ogrodnicze, przygotowujące do życia w rodzinie,
 • zajęcia z zakresu kształtowania kultury osobistej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
 • (85) 676-27-96
  lub 662 777 199

Galeria zdjęć