Nawigacja

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU

Podanie do szkoły podstawowej

Formularz zgłoszeniowy

 

1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku przez złożenie w sekretariacie Szkoły podania do szkoły oraz formularza zgłoszeniowego wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Szkoły do końca I semestru danego roku.

2. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona.

3. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły przysługuje absolwentom Prywatnego Przedszkola Kids’ Academy w Białymstoku oraz rodzeństwu uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

4. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze Szkołą umowy o kształcenie dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

5. Formularz umowy o kształcenie dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej przedstawia Dyrektor Szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy, podpisany przez Rodzica (opiekuna) egzemplarz należy złożyć w Sekretariacie Szkoły najdalej w terminie 7 dni od informacji przekazanej przez Dyrektora.

6. Spotkanie z dziećmi wpisanymi na listę zgłoszeń odbywa się na przełomie lutego/marca roku kalendarzowego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko podejmuje naukę. Dzieci spotykają się z nauczycielami kształcenia zintegrowanego, pedagogiem szkolnym, nauczycielem języka angielskiego oraz grupą rówieśników w celu określenia umiejętności dziecka, wiedzy ogólnej, kultury osobistej oraz predyspozycji językowych dziecka.

7. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Aktualności

Kontakt

  • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
    ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
  • (85) 676-27-96
    lub 662 777 199

Galeria zdjęć