Nawigacja

Nasze priorytety

Nagłówek

 • Odkrywanie potencjału każdego dziecka
 • Rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, inicjatywa i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna
 • Rozwijanie wrażliwości poprzez sztukę
 • Rozbudzanie kreatywnego podejście do świata
 • Wychowanie uczniów aktywnych, odpowiedzialnych, samodzielnych, umiejących współpracować z innymi oraz wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka

 

W naszej szkole dużo się dzieje. Prowadzimy wiele zajęć, dzięki którym nasze dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, jak również realizować się w wielu dziedzinach sztuki i nauki:

- językowe: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język migowy,

- logiczno-matematyczne i przyrodnicze: szachy, Młody Matematyk, Zmagania Kangurowe, nauka programowania, zajęcia eksperymentalne,

- sportowe: piłka nożna, karate, parkour, basen, koszykówka, gimnastyka korekcyjna, zumba,

-artystyczne: zespół wokalny Borutki, nauka gry na gitarze, balet, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, latino solo, origami, zajecia plastyczne, koło teatralne, indywidualne zajęcia wokalne

- humanistyczne: Podróżnicy w czasie, Mówi się, Koło dziennikarskie, Koło Caritas, Etyka

- praktyczne: zajęcia kulinarne, krawieckie i ogrodnicze

 

Aktualności

Kontakt

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
 • (85) 676-27-96
  lub 662 777 199

Galeria zdjęć