Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Cele i działania

CELE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSP NR 1 W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Boruty 18, 15-157 Białystok
 • (85) 676-27-96
  lub 662 777 199

Galeria zdjęć